سینی فرانسه گل دار (صورتی)

✔️⁩سینی های فرانسه

با جنس مات و ضد لغزش ‌,دارای طرح و نقش متفاوت‌‌ ‌‌‌و جذاب

‌◾️جنس:ملامین ‌

‌‌دارای ۴ سایز ‌: ‌‌

◾️سینی کوچک(دو نفره): ۲۱.۷×۱۴.۳×۱.۴‌ ‌‌(کد:F730)

◾️سینی کوچک: ۲۸.۴×۱۹.۲×۱.۶‌‌ ‌ ‌(کد:F731‌)

◾️سینی متوسط:۳۴.۵×۳۳.۲×۲.۱‌‌ ‌‌‌‌ (کد: ‌F732)

◾️سینی بزرگ:۳۹.۲×۲۶.۲×۲.۳‌ ‌ ‌‌(کد: F733)       

 

 ‌‌‌

سینی فرانسه گل دار (صورتی) #2