سینی پاریس (طرح ساعت و پرنده )

✅  سینی های پاریس

مات و ضدلغزش در سه اندازه با طرح های متنوع و خاص

 

هر آنچه سلیقه شماست.

 

سینی پاریس (طرح ساعت و پرنده ) #2