نمایشگاه لوازم خانگی تهران 1400

نمایشگاه لوازم خانگی تهران 1400 #2نمایشگاه لوازم خانگی تهران 1400 #3نمایشگاه لوازم خانگی تهران 1400 #4نمایشگاه لوازم خانگی تهران 1400 #5

هر ساله نمایشگاه لوازم خانگی تهران به عنوان بزرگترین گردهمایی صنعت لوازم خانگی با حضور تولیدکنندگان داخلی و خارجی و وارد کنندگان برگزار می شود. این نمایشگاه به میزبانی اتحادیه لوازم خانگی و با حضور برندهای فعال در ایران به مدت چهار روز از تاریخ 25 تا 28 آبان ماه سال 1400 در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

در غرفه آرکومین، بخش های متعددی پیش بینی شده بود تا بتواند پاسخگوی نیازهای و درخواست های متنوع حاضرین در غرفه باشد.

گروه تولیدی آرکومین همواره کوشیده است تا با برقراری ارتباطی نزدیک با نمایندگان فروش و توزیع خود، بتواند جریان بازار را تحت نظر داشته، از پیشرفت ها و تغییرات بازار مطلع شده و از نقطه نظرات و ایده های آنان برای رشد و توسعه خود در امور مختلف بهره گیرد، تعداد زیادی از نمایندگان شرکت در نمایشگاه حضور یافتند.

ضمن تقدیر و تشکر از تمامی کسانی که در این نمایشگاه ما را همراهی کردند امید است بتوانیم در نمایشگاه های بعدی میزبانی بهتر باشیم و هر آنچه در سال 1400 از عهده آن بر نیامدیم، در سال های آتی به نقطه قوت خود تبدیل کند.تاریخ : 1400/10/17 | 268 بازدید